REGULAMIN KINA JEREMI

 1. Wstęp na seans jest możliwy po okazaniu ważnego biletu lub opłaceniu składki członkowskiej Klubu Filmowego Jeremi.
 2. Zabrania się wnoszenia do sali kinowej przedmiotów i substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 3. Podczas seansów filmowych zabrania się:
  • dokonywania rejestracji obrazu lub dźwięku [zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994 r., Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)];
  • korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń multimedialnych zakłócających oglądanie seansu;
  • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
  • głośnego, niestosownego zachowania się uniemożliwiającego oglądanie filmu innym widzom;
  • śmiecenia;
  • użytkowania wyposażenia kina niezgodnie z przeznaczeniem;
  • niszczenia mienia kina (wszelkie celowe zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia kina będzie zgłaszane na policję);
  • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i niedowidzących.
 4. W przypadku łamania w/w zakazów widz może zostać wyproszony z kina bez prawa do zwrotu kosztów biletu, a w razie konieczności zostanie wezwana straż miejska lub policja.
 5. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali i na terenie szkoły.
 6. Dzieci w wieku do 10 lat mogą uczestniczyć w seansach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w repertuarze oraz do odwołania seansu przy obecności na sali mniej niż 5 widzów.